Don't let your dreams, 
just be dreams

Berlinda A. Reurink

- medium

Disclaimer

Het verloop van een consult is afhankelijk van verschillende factoren en wordt beschouwd als een soort experiment. Tijdens een consult probeert een medium mogelijkheden en potenties aan te geven en kan daarbij gebruikmaken van verschillende werkvormen/methoden, zoals contact met overledenen, psychometrie met behulp van foto/voorwerp, psychic reading/aura reading en/of ondersteuning door middel van bijvoorbeeld kaarten.
Er wordt geen garantie gegeven en er kunnen geen claims over worden gemaakt.


- Toekomstvoorspellingen worden niet gedaan.
- Een consult vervangt de reguliere geneeskunde/hulpverlening niet.
- Het medium wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af.


Een cliënt is zich niet bewust van zijn/haar medische, psychologische of psychiatrische condities die zijn/haar interpretatie van het consult kunnen beïnvloeden. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt een consult afgeraden.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van het consult.

Keuzes of beslissingen die naar aanleiding van dit consult worden gemaakt zijn voor de verantwoording van de cliënt zelf.